ด้วยทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่

**** ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา****

รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วันเวลาการรับสมัคร การคัดเลือก ตรวจสอบได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ครับ
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย 043-499071